Green City

Charging Antwerp


Als bedrijf met Antwerpse roots, een extra focus op 't stad en omliggende gebieden.


Hieronder meer informatie omtrent EV rijden in en rond Antwerpen

Slim naar 't stad


Update: vanaf 1 augustus '23 opletten voor niet-bewoners (vergunningsgebied parkeren)


Tot wanneer mag uw auto nog binnen in de LEZ


Locatie laadpalen regio Antwerpen

Mag je laadkabel over het voetpad lopen in stedelijk gebied?


“Art. 58. §1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid, en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, zijn verboden: – de privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte boven, op het niveau van of onder de grond, o.a. door enig vastgehecht, vastgemaakt, opgehangen, neergelegd of achtergelaten voorwerp,…”
=> Je laadkabel uit je venster hangen en permanent over het voetpad leggen is niet toegestaan, tenzij aangevraagd en vergund


 Het is dus op zich verboden, belangrijk is dat je aan de gemeente wel een vergunning kunt aanvragen. Het is sterk aangeraden om dit te doen.  We adviseren wel aan om -waar het toegelaten is – steeds met een kabelgoot te werken en deze occasioneel te plaatsen om niet als permanente constructie te worden beschouwd.